ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!!!

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!!!

Αναστήτω ο Θεός και διασκορπισθήτωσαν οι εχθροί αυτού,και φυγέτωσαν από προσώπου αυτού οι μισούντες αυτόν.Ως εκλείπει καπνός, εκλειπέτωσαν·ως τήκεται κηρός από προσώπου πυρός,ούτως απολούνται οι αμαρτωλοί από προσώπου του Θεού.Και οι δίκαιοι ευφρανθήτωσαν·αγαλλιάσθωσαν ενώπιον του Θεού,τερφθήτωσαν εν ευφροσύνη.